Jel akü, kurşun asit içeren bir güç depolama aracıdır. Piyasada bakımsız akü olarak da adlandırılırlar. Bunun nedeni ise diğer tip akülerde olduğu gibi su ilavesine gereksinim duyulmamasıdır. Performans bakımından standart akülere nazaran daha üst seviyelerde bir kullanım imkanı sunan jel akülerin çalışma prensibi oksijen dönüşümünü temel alır.

Valf Sistemi ve Güvenlik

Jel aküler, oldukça güvenlik açısından da kullanıcıyı memnun eden ürünlerdir. Sistemin içinde yer alan elementler önce gaz haline gelir ve daha sonra yoğunlaşıp tepkimeye girerler. Bu sirkülasyonun güvenliğini sağlamak için jel akülerde özel bir valf sistemi kullanılır.

Sistemdeki valf sistemi yalnızca basınç yükseldiğinde açılır. Dolayısıyla normal şartlarda içerideki gazların tutulmasını sağlar. Ayrıca bu sayede aküdeki su kayıpları en aza indirgenir. Yukarıda bahsettiğimiz su ilavesi gerekmemesi konusunun temelinde yatan neden budur.

Jel akülerin yapımında sıvı elektrolitlere yer verilmez. Uzun süreli kullanımlarda dahi dış kısmına sıvı teması olmaz ve oksitlenme ya da performans kaybı yaşanmaz. Akülerin içinde meydana gelen iyon transferi ise sülfirik asidin silika ile karıştırılması sonucu ortaya çıkan maddede gerçekleşir. Oluşan tepkime bu maddeye jel kıvamı kazandırır ve bu tip akülerin isminin kaynağını oluşturur.

Yüksek Verim ve Uzun Ömürlü Kullanım

  • Sektörde yer alan sulu akülerde kullanım kapasitesi % 50 bandındadır. Ancak jel aküler bu seviyeyi % 80’e kadar çıkarır.
  • 100 AH kapasiteli bir sıvı aküde ortalama 50 AH kullanımdadır, jel akü tercihinde ise 80 AH’lık bir kullanım kapasitesinden söz edilebilir.
  • Jel akülerin sulu akülere nazaran daha yüksek bir çevrim ömrüne sahip oldukları bilinmektedir.
  • Akünün % 80’ini yeniden şarj etmek şartıyla sulu aküde 100 kez kullanım sağlanırken jel aküde bu rakam 450’ye kadar çıkabilir.

Derin Deşarj Özelliği: Sulu aküler, yeniden şarj edildikleri her seferde içlerindeki kimyasal yapının orijinalliğinden bir parça kaybedeler. Ancak jel akülerde bu şekilde bir durum gözlenmez. Bu nedenle uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı sağlar.

Jel Akünün Kullanım Alanları

Jel aküler, yalnızca tek bir güç kaynağı olarak kullanılabilecekleri gibi modüler sistemler oluşturmak amacıyla da tercih edilebilir. Günümüzde jel akülere en sık rastlanılan alanlardan bazıları şu şekildedir;

  • Telekomünikasyon Sistemleri
  • Seyahat karavanları
  • Mobil shoplar
  • Yatlar, tekneler vb deniz araçları.
  • Engelliler için üretilen hareketli sandalyeler
  • Yenilenebilir enerji sistemleri

Sonuç olarak jel akü, birçok sektörün ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan bir teknolojiyi barındırır. Ayrıca olumsuz hava koşullarında bile sorunsuz çalışması, jel akülerin tercih edilmesindeki etkenlerden biridir.